Polityka prywatności

Polityka prywatności

Usługi mResell AB są świadczone przez mResell AB (NIP SE556885537201). mResell AB zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników swoich usług i przestrzega przepisów o ochronie danych i innych ustaw oraz ogólnie przyjętych zasad ochrony danych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób mResell AB gromadzi i wykorzystuje dane osobowe. „Dane osobowe” oznaczają informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby. Celem niniejszej polityki prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób dane zebrane przez mResell AB („Serwis„) są wykorzystywane i do jakich celów., „Usługodawcę” lub „mResell AB”).

Niniejsza Polityka Prywatności została zaktualizowana 06.10.2022 i obowiązuje do odwołania. Jeśli nie akceptują Państwo tych warunków, prosimy nie korzystać z usług mResell AB.

1. Usługi mResell w pigułce

Korzystając z usługi mresell.pl, można łatwo sprzedać swoje urządzenia Apple Usługodawcy lub kupić używane urządzenie Apple od Usługodawcy. mResell AB jest częścią międzynarodowego łańcucha mResell.

W celu świadczenia Usług, gromadzimy dane o urządzeniach, które zostały zakupione lub sprzedane za pośrednictwem Serwisu, jego sprzedawców, kupujących i w ramach transakcji płatniczych.

Korzystanie z Serwisu monitorujemy za pośrednictwem internetowych usług analitycznych (np. Google Analytics i Hotjar). Używamy plików cookies, aby móc dostarczać Państwu treści również w ramach usług osób trzecich (np. Facebook). Z uwagi na fakt, że zapisujemy dane w infrastrukturze Google, możliwe jest tworzenie kopii zapasowych danych na serwerach poza UE.

Przekazując nam dane, mogą Państwo przekazać nam informacje, które mogą stanowić plik danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat tego pliku danych osobowych oraz sposobu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych można znaleźć w niniejszym dokumencie.

Nasz oficjalny serwis Apple i partner serwisowy mResell AB pomaga nam w obsługiwaniu Serwisu. Przekazujemy im urządzenia i dane o urządzeniach w celu zbadania stanu urządzeń i usunięcia danych o urządzeniach. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i nie przekazujemy ich informacji osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych w rozdziale 6.

2. Administrator danych

Administratorem danych jest:

mResell AB (NIP SE5568855372).

Rörstrandsgatan 39B
113 41 Stockholm
Sweden

Mogą Państwo skontaktować się z administratorem danych poprzez e-mail: kontakt@mresell.pl (od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00). 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane dostarczane przez użytkowników Serwisu stanowią istotną część Serwisu. Celem Serwisu jest zakup i sprzedaż urządzeń Apple.

Świadczenie Usługi (podstawa prawna: umowa)

W ramach Usługi Usługodawca gromadzi dane osobowe, kontaktowe i płatnicze użytkowników w celu zakupu i sprzedaży urządzeń. Usługodawca gromadzi i wykorzystuje dane osobowe, aby móc zidentyfikować klientów, umożliwić świadczenie Usług, komunikować się z klientem oraz organizować przelewy pieniężne. Usługodawca nie może oferować Usług, jeżeli klient nie przekaże Usługodawcy danych.

Zapewnienie i poprawa technicznego funkcjonowania serwisu i strony internetowej (podstawa prawna: uzasadniony interes)

Nasza strona internetowa i Serwis wykorzystuje pliki cookies i narzędzia analityczne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i optymalizacji wydajności. Więcej informacji znajduje się w rozdziale 10. Pliki cookies.

Komunikacja marketingowa, w tym biuletyn informacyjny (podstawa prawna: uzasadniony interes i zgoda)

Jeśli są już Państwo naszymi Klientami (tzn. kupili Państwo już u nas lub sprzedali Państwo nam coś wcześniej), możemy skierować do Państwa ofertę rabatową i inne formy komunikacji marketingowej, takie jak nasz biuletyn informacyjny i inne przydatne informacje w naszym wspólnym interesie. (podstawa prawna: uzasadniony interes).

Jeśli nie są Państwo jeszcze naszymi Klientami, ale są Państwo zapisani na np. nasz biuletyn informacyjny lub jak została wygenerowana wycena do sprzętu, to możemy wysłać Państwu informacje o zniżkach wraz z biuletynem (nasz biuletyn uważamy za komunikację marketingową). Komunikacja taka odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą. (podstawa prawna: zgoda)

Prosimy pamiętać, że niezależnie od tego, czy są Państwo naszymi klientami, czy nie, mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji takich komunikatów marketingowych. Więcej informacji na temat Państwa praw można znaleźć w sekcji 7. Państwa prawa i wycofanie zgody.

Wypełnienie naszych zobowiązań prawnych (podstawa prawna: zobowiązanie prawne)

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewnymi zobowiązaniami prawnymi, które muszą być spełnione, czego przykładem jest obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (księgowości). Możemy być zmuszeni do przetwarzania Państwa danych w celu wypełnienia tych zobowiązań, głównie jeśli są Państwo naszymi Klientami.

Usługodawca nie stosuje profilowania technicznego ani automatycznego podejmowania decyzji w Serwisie.

4. Informacje i źródło informacji zapisane w rejestrze

Usługodawca zapisuje następujące informacje o sprzedawcach:

1. Informacje o urządzeniu, np .:

 • Informacje o urządzeniach, które zeskanował sprzedawca
 • Informacje o urządzeniach, które sprzedawca sprzedał Usługodawcy
 • Rodzaj
 • Model
 • Konfiguracja
 • Nr seryjny
 • Stan urządzenia
 • Akcesoria

2. Informacje Klienta

 • Imię i nazwisko
 • NIP / Numer podatkowy dla firm
 • Adres
 • Email
 • Nr telefonu
 • Numer konta
 • Informacje o właścicielu rachunku bankowego
 • Informacje o płatnościach dotyczących urządzeń

Usługodawca zapisuje następujące informacje o kupujących:

1. Informacje o zakupionym urządzeniu, np:

 • Rodzaj
 • Model
 • Konfiguracja
 • Nr seryjny
 • Stan urządzenia
 • Akcesoria

2. Informacje Klienta

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Email
 • Nr telefonu
 • Informacja o płatności
 • Informacje o urządzeniach, którymi interesuje się użytkownik i chce uzyskać dodatkowe informacje na ten temat (product watch)

Użytkownicy Serwisu przekazują te informacje Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu internetowego.

Usługodawca może otrzymać dane, które zawiera urządzenie. Usługodawca usuwa dane z urządzenia przed dalszym dostarczeniem urządzenia. Usługodawca może skorzystać z usług oficjalnej firmy serwisowej w celu usunięcia danych.

Usługodawca otrzymuje część informacji o płatnościach od osób trzecich dotyczących transakcji płatniczych i usług kredytowych. Szczegółowe informacje o gromadzonych przez nich informacjach i sposobie ich wykorzystania można znaleźć na stronie internetowej:

PayU (https://www.payu.pl/polityka-cookies)

Usługodawca przechowuje informacje również po dokonaniu transakcji.

Informacje zapisane przez Usługodawcę nie są szczególnie wrażliwe. Usługodawca niezwłocznie powiadomi zarejestrowanych użytkowników o uzyskaniu dostępu do informacji przez osoby trzecie.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane

Jeśli są Państwo naszymi Klientami, archiwizujemy informacje dotyczące sprzedaży (tj. dla celów księgowych) i kasujemy je nie później niż 6 lat od sprzedaży.

Jeśli nie są Państwo naszymi Klientami, ale zapisali się Państwo na nasz biuletyn, możemy wykorzystać podane przez Państwa dane kontaktowe do wysłania Państwu biuletynu informacyjnego (lub innych komunikatów marketingowych) do momentu, gdy zrezygnują Państwo z subskrypcji, jednak nie dłużej niż na 2 lata, po czym usuniemy Państwa dane, jeśli nie otrzymaliśmy od Państwa odpowiedzi.

6. Ujawnianie informacji

Administrator danych oraz osoby upoważnione przez administratora danych mogą korzystać z danych zawartych w rejestrze w celu świadczenia Usług. Administrator danych może dostarczać istotnych informacji osobom trzecim, które działają jako partner do napraw (mCare Sweden), księgowość, kurier (np. DHL),systemy zarządzania danymi klientów (np. Mailchimp i Pipedrive), partnerzy obsługi klienta, obsługa transakcji płatniczych lub bank, lub jako agencje windykacyjne windykacji długów, jak również nasza spółka macierzysta mResell Group. Możemy ujawnić dane osobowe Użytkownika władzom, takim jak: policja, urzędnicy sądowi lub kuratorzy, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli Użytkownik naruszy nasze Warunki Użytkowania Serwisu.

7. Państwa prawa i wycofanie zgody

Usługodawca nie sprawdza, ani nie weryfikuje danych dostarczonych przez Klienta. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania poprawienia lub usunięcia nieprawdziwych informacji, ograniczenia wykorzystania tych informacji lub sprzeciwu wobec ich wykorzystania, zwracając się do kontakt@mresell.pl.

Jeżeli zarejestrowana osoba chce dokonać przeglądu swoich danych, musi zapewnić odpowiednią identyfikację.

Wycofanie zgody

W każdej chwili można wycofać udzieloną nam zgodę na marketing, biuletyn informacyjny lub inne cele (np. narzędzie do powiadamiania). Można znaleźć link unsubscribe-link w każdym mailu, który do Państwa wyślemy lub można skontaktować się z nami bezpośrednio pod adresem kontakt@mresell.pl.

Prawo do składania skargi

Klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z nielegalnym wykorzystaniem jego informacji. W Polsce organem tym jest rzecznik praw obywatelskich ds. ochrony danych.

8. Zasady ochrony rejestru

Dane w rejestrze znajdują się na serwisie internetowym, który jest dobrze zaszyfrowany technicznymi metodami ochrony. Dostęp do danych zapisanych w rejestrze mają tylko pracownicy Usługodawcy.

9. Integracja Trusted Shops Trustbadge

Po złożeniu zamówienia na stronie internetowej Trusted Shops umieszczany jest znak jakości Trusted Shops w celu wyeksponowania znaku jakości Trusted Shops dla kupujących oraz ewentualnie zebranych opinii, jak również oferty produktów Trusted Shops.

W równowadze pomiędzy różnymi interesami, służy to zabezpieczeniu naszych uzasadnionych interesów w zoptymalizowanym marketingu naszej oferty. Trustbadge i oferowane usługi są ofertą Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

Za każdym razem, gdy przywołuje się trustbadge, serwer internetowy automatycznie przechowuje tzw. plik dziennika serwera, który zawiera na przykład adres IP użytkownika, datę i godzinę pobrania, ilość przesyłanych danych i wnioskującego dostawcy (dostęp do danych) oraz dokumenty do pobrania. Te dane dostępu nie będą analizowane i zostaną automatycznie nadpisane po siedmiu dniach od wizyty na stronie.

Inne dane osobowe będą przekazywane do Trusted Shops tylko wtedy, gdy po złożeniu zamówienia zdecydują się Państwo na korzystanie z produktów Trusted Shops lub zarejestrowali się już, aby z nich korzystać. W takim przypadku obowiązuje umowa pomiędzy Państwem a Trusted Shops.

10. Pliki cookies

W celu monitorowania i umożliwienia korzystania z Serwisu, Serwis może umieszczać pliki cookies w przeglądarce internetowej użytkownika. Pliki cookies są używane do gromadzenia informacji wyjaśnionych w niniejszej polityce. Ponadto Usługodawca wykorzystuje dane gromadzone przez pliki cookies do monitorowania liczby użytkowników i pobierania Usług oraz do określania typów przeglądarek użytkowników przez Usługodawcę i/lub jego partnerów (Google Analytics).
Google Analytics jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i zaufanych rozwiązań analitycznych w sieci, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z witryny i w jaki sposób możemy poprawić Państwa wrażenie. Te pliki cookies mogą śledzić informacje takie jak czas spędzony przez użytkownika na stronie i odwiedzanych stronach, po to, abyśmy mogli nadal tworzyć angażujące treści. Więcej informacji na temat plików cookie Google Analytics można znaleźć na oficjalnej stronie Google Analytics.

Szczegółowe informacje na temat plików cookies można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Komunikacji.

11. Pliki cookies używane przez Serwis

Używamy plików cookies sesji, które istnieją tylko do czasu zamknięcia przeglądarki. Używamy również trwałych plików cookies, które istnieją przez dłuższy, z góry określony czas. Pliki cookies używane na naszej stronie internetowej można podzielić na niezbędne pliki cookies, mierzące wydajność i funkcjonalne.

Niezbędne

Niektóre z tych plików cookies są niezbędne do umożliwienia korzystania i technicznego funkcjonowania strony internetowej. Te pliki cookies nie zbierają informacji o użytkowniku, które mogłyby być wykorzystane w celach marketingowych, ani nie zapamiętują stron internetowych, które odwiedził użytkownik.

Mierzące wydajność

Nasze pliki cookies służące do pomiaru wydajności gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników (np. najczęściej odwiedzane strony i ewentualne komunikaty o błędach). Te pliki cookies nie gromadzą danych, które można powiązać z określonym użytkownikiem, ale są anonimowe i są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy wydajności strony internetowej.

Nasza strona korzysta z plików cookies Google Analytics. Dane gromadzone przez te pliki cookies są przekazywane i przechowywane w usługach Google w USA zgodnie z polityką prywatności Google. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google i korzystania z Google Analytics:

Zarys ogólny prywatności Google Analytics

Rezygnacja ze śledzenia Google Analytics

Funkcjonalne

Dzięki tym plikom cookies nasza strona internetowa zapamiętuje wybory dokonane przez użytkownika (np. nazwę użytkownika, język lub lokalizację) i oferuje lepsze i bardziej spersonalizowane funkcje.

Pliki cookies stron trzecich

Nasza strona zawiera przyciski ułatwiające współdzielenie treści w kilku różnych środowiskach komunikacji sieciowej. Po wybraniu jednego z tych przycisków można ustawić plik cookies z wybranej strony internetowej (np. Twitter, Facebook, Instagram). Te pliki cookies nie są pod naszą kontrolą. Więcej informacji na temat plików cookies osób trzecich można znaleźć na danej stronie internetowej osób trzecich.

12. Jak zarządzać plikami cookies lub je usuwać

Większość przeglądarek akceptuje pliki cookies, ale można zmienić ustawienia przeglądarki, a tym samym zapobiec umieszczaniu nowych plików cookies, usunąć istniejące pliki cookies lub poprosić o powiadomienie przed umieszczeniem nowych plików cookies.

Jeśli chcą Państwo, aby przeglądarka uniemożliwiała Państwu korzystanie z plików cookies, należy zmienić ustawienia zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta przeglądarki (zwykle w menu Pomoc, Narzędzia lub Preferencje). Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie https://www.viestintavirasto.fi/en/cybersecurity/safeuseofservices/cookies.html.

Jeśli uniemożliwią Państwo korzystanie z plików cookies, niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać. Zapobieganie używaniu plików cookies lub niektórych typów plików cookies nie powoduje usunięcia istniejących plików cookies, trzeba to zrobić samemu z przeglądarki.

13. Zmiany

Powiadamiamy o zmianach w niniejszej polityce prywatności lub opisie rejestru osób. Możemy również uwydatnić zmiany w Serwisie.

 • 06.10.2022 Adres zaktualizowany