Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

1. Strony

Niniejsze Warunki sprzedaży mają zastosowanie do umowy sprzedaży pomiędzy mResell AB, NIP:SE556885537201 (dalej „mResell”) a jej klientem („Sprzedający”). Niniejsza umowa sprzedaży odnosi się do przypadku, w którym mResell występuje jako nabywca. mResell jest zarejestrowaną firmą, która prowadzi sklep internetowy mresell.pl i nim zarządza. Sprzedającym może być osoba prywatna lub firma. Osoba prywatna w wieku poniżej 16 lat może działać tylko jako Sprzedający za pisemną zgodą opiekuna/opiekunów).

Sprzedający jest zobowiązany do udzielenia informacji wymaganych przez mResell przy składaniu zamówienia sprzedaży. W przypadku konsumentów informacje te obejmują co najmniej nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, adres i numer telefonu oraz adres e-mail. W przypadku Przedsiębiorstw wymagane informacje obejmują imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby kontaktowej w Przedsiębiorstwie, jak również numer firmy, adres wysyłki, numer telefonu (numery telefonów) oraz w razie potrzeby adres na jaki ma zostać wystawiona faktura / rachunek. Informacje dotyczące zbierania i przetwarzania informacji o klientach można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Niniejsze Warunki zostały zaktualizowane 16.10.2020 i obowiązują do odwołania. mResell zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w sposób jednostronny i bez uprzedzenia, jeżeli treść niniejszych warunków nie zmienia w znaczący sposób relacji między stronami. Zmiany niniejszych Warunków wchodzą w życie niezwłocznie.

2. Produkt

Sprzedający sprzedaje produkty Apple oraz wszelkie wybrane przez siebie oryginalne akcesoria (kabel do ładowania, zasilacz, kabel do transmisji danych itp.) (“Produkt”). mResell zaoferował określoną cenę („Cena Orientacyjna”) za Produkt w oparciu o specyfikację produktu i stanu podaną przez Sprzedającego oraz wszelkie oryginalne akcesoria włączone do sprzedaży. Cena Orientacyjna zawiera 20% podatku VAT dla Przedsiębiorstw, natomiast system podatku marżowego będzie stosowany w odniesieniu do osób fizycznych. Kategorie stanów są definiowane w następujący sposób:

Nieotwarte: nieotwarty produkt jest nowy i nieużywany. Opakowanie nie zostało otwarte i jest zapieczętowane oryginalną folią ochronną Apple.

Dobry stan: Produkt jest w dobrym stanie zarówno pod kątem funkcjonalnym jak i kosmetycznym. Zawartość może mieć ślady marginalnego zużycia, małe wgniecenia lub zadrapania, ale nie ma znaczących lub licznych śladów, zadrapań, odprysków lub wgnieceń na ekranie, krawędziach lub obudowie. Wyświetlacz musi być bez zadrapań i przetarć, nie może wykazywać lekkich wycieków i martwych pikseli. Bateria laptopa musi być w dobrym stanie i musi przejść oficjalny test baterii Apple.

Drobny defekt kosmetyczny: Produkt jest w pełni funkcjonalny, ale posiada drobne wady kosmetyczne korpusu urządzenia. Wadami mogą być duże zużycie, drobne zadrapania, przetarcia lub wgniecenia bądź wgłębienia na obudowie lub krawędziach. Wyświetlacz musi być bez zadrapań i przetarć, nie może wykazywać lekkich wycieków i martwych pikseli. Bateria laptopa musi być w dobrym stanie i musi przejść oficjalny test baterii Apple.

Poważna wada kosmetyczna: Produkt jest w pełni funkcjonalny, ale ma poważne wady kosmetyczne korpusu lub ekranu. Wady mogą być duże, głębokie lub liczne zadrapania, przetarcia lub wgniecenia bądź wgłębienia na obudowie lub krawędziach, lub drobne ślady lub zadrapania na ekranie, jak również lekkie przetarcia, lekkie wycieki lub martwe piksele. Jeśli ekran ma poważne przetarcia, wgłębienia lub pęknięcia, stan ten może wymagać ponownej oceny przez członka zespołu. Bateria laptopa musi być w dobrym stanie i musi przejść oficjalny test baterii Apple.

Produkt nie może mieć pęknięć, złamań, grawerowania lub osłon ochronnych połączonych środkiem wiążącym. Produkt nie może zawierać części innych producentów, baterii, zasilacza ani kabla ładującego. Zasilanie musi być nienaruszone, a powłoka ochronna kabla ładującego nie może być uszkodzona. Ładowarka musi być wyposażona we wtyczkę brytyjską. Fabrycznie nowy (0-6 miesięcy) lub nieotwarty produkt musi być wysłany do nas z kopią jego oryginalnego dowodu zakupu. Należy pamiętać, że ładowarka może mieć kilka części, poniżej można zobaczyć, jakie części powinny być dołączone:
Ładowarki MacBook:
* 45W / 60W / 85W adapter ładowarki /63W/87W
* przedłużacz kabla zasilania. Nie obejmuje nowych modeli z Touchbar, nie zawierają przedłużacza, ale mają kebel USB
* Zasilacz sieciowy AC (duckhead)

Ładowarki iPad/iPhone:
*Przewód ze złącza Lightning na USB
* Ładowarka sieciowa z USB 5W/12W
* Przejściówka Lightning to 3.5 mm audio jack adapter

Ładowarki do zegarków:
* Kabel ładowarki magnetycznej 1m
* Zasilacz USB 5W

3. Dostawa produktu do mResell

Po zaakceptowaniu Ceny Orientacyjnej, Sprzedający dostarcza Produkt drogą pocztową z opłaconym listem przewozowym dostarczonym przez mResell. Przedpłacony list przewozowy zostanie wysłany na adres e-mail podany przez Sprzedającego po przyjęciu zamówienia sprzedaży. Produkt musi być wysłany w ciągu 10 dni od przyjęcia zamówienia sprzedaży.

3.1 Pakowanie

Sprzedający jest odpowiedzialny za prawidłowe opakowanie Produktu i ponosi wszelkie ryzyko związane z dostawą do momentu otrzymania Produktu przez mResell. Produkt musi być odpowiednio zabezpieczony poprzez odpowiednie owinięcie i materiał wyścielający (Przewodnik pakowania paczek ). mResell nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia powstałe podczas dostawy na wskutek złego opakowania urządzenia. mResell ubezpiecza przesyłki od szkód powstałych podczas dostawy. Ubezpieczenie ogranicza się do kosztów bezpośrednich, czyli do oferowanej wartości prawidłowo zapakowanego produktu. W przypadku urządzeń przenośnych, przed dostarczeniem produktu należy wyłączyć funkcję „Znajdź mój iPhone”.

3.2 Inne działania wstępne

Jeśli Produkt jest zarejestrowany w systemie zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM), przed sprzedażą Produktu musi zostać od niego odłączony. Jeśli produkt jest kupiony w ramach programu rejestracji urządzeń Apple (DEP), przed sprzedażą produkt musi zostać usunięty z tego programu.

4. Sprawdzenie produktu i potwierdzenie ceny

mResell informuje Sprzedającego e-mailem o przybyciu Produktu i otrzymaniu go przez Usługodawcę Apple.

Sprzedający gwarantuje, że po dostarczeniu Produktu do sprawdzenia:

  1. Jest on właścicielem Produktu i że został on legalnie nabyty
  2. Produkt został w pełni spłacony i nie jest wykorzystywany jako zabezpieczenie kredytu.
  3. Wszystkie informacje dotyczące Produktu, jego stanu i własności podane przez Sprzedającego są prawdziwe.

mResell nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje lub wydatki w sytuacjach, w których Sprzedający naruszył powyższe gwarancje.

Po sprawdzeniu (około 4-6 dni roboczych) zostanie potwierdzona Cena Orientacyjna (Cena Potwierdzona). Jeśli Cena Potwierdzona będzie taka sama jak Cena Orientacyjna, zakup Produktu przejdzie do fazy płatności bez konieczności dodatkowego zawiadamiania. Jeżeli w trakcie procesu sprawdzania zostanie ustalone, że stan Produktu odbiega od oświadczenia Sprzedającego lub Produkt posiada inne wady lub braki, pierwotna Cena Orientacyjna może zostać skorygowana („Cena Skorygowana”). Korekta może być wymagana na przykład ze względu na stan kosmetyczny Produktu odbiegający od tego, który zgłosił Sprzedający, wadliwe działanie komponentu lub inną podobną wadę. Dodatkowo, jeśli bateria Produktu nie przejdzie oficjalnego testu baterii Apple lub jeśli brakuje lub zostanie uszkodzony oryginalny i wymagany osprzęt, na przykład zasilacz, przedłużacz kabla zasilającego lub angielska wtyczka adapter, bez konieczności uprzedniego powiadomienia, może zostać skorygowana pierwotna Cena Orientacyjna.

Pudełka wysyłane wraz z urządzeniami są wyrzucane po przybyciu do naszego serwisu. Jednocześnie akcesoria są przechowywane zgodnie z ich specyfikacją. Oznacza to, że jeśli jeden z produktów musi zostać zwrócony do sprzedawcy, zostanie on zwrócony bez dostarczonego pudełka, ale z innym, równie odpowiednim do transportu, a akcesoria mogą nie być tymi, które zostały wysłane, ale zawsze będą miały równoważne specyfikacje.

Podczas procesu sprawdzania wszystkie dane w produkcie zostaną usunięte. mResell nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie lub straty ekonomiczne, w przypadku wystąpienia błędu przy usuwaniu danych. Sprzedający jest odpowiedzialny za wykonanie kopii zapasowej danych przed dostarczeniem Produktu. Karty SIM, Etui i zużyte osłony ekranu zostaną zutylizowane podczas procesu sprawdzania.

Jeżeli Produkt zostanie zakupiony po Cenie Potwierdzonej lub Sprzedający zgodził się na Cenę Skorygowaną, mResell zapłaci uzgodnioną kwotę na konto bankowe wyznaczone przez Sprzedającego. Płatność zostanie zrealizowana w ciągu 3-5 dni roboczych od potwierdzenia Ceny Potwierdzonej lub akceptacji Ceny Skorygowanej. Po dokonaniu płatności urządzenie jest zgodnie z prawem własnością mResell i Sprzedający nie może żądać jego zwrotu ani wnioskować o dodatkowe środki pieniężne.

Jeśli płatność dokonywana jest za pośrednictwem PayPal i podane konto PayPal jest ustawione na walutę, która wymaga opłaty za przeliczenie waluty, opłata ta zostanie odjęta od płatności. 

5. Odstąpienie od umowy

mResell zastrzega sobie prawo do jednostronnego i bez odszkodowania wycofania się ze sprzedaży towarów do czasu realizacji płatności. O możliwości anulowania rezerwacji Sprzedający zostanie poinformowany drogą mailową. W przypadku anulowania sprzedaży towarów, mResell dostarczy Produkt Sprzedającemu za pośrednictwem pierwotnej metody dostawy na podany adres. Jeśli Sprzedający anuluje sprzedaż lub jeśli mResell anuluje sprzedaż z powodu zaniedbania Sprzedającego lub z powodu znaczącej wady Produktu, mResell ma prawo do zwrotu Produktu Sprzedającemu po zapłaceniu przez Sprzedającego kosztów wysyłki i kosztów manipulacyjnych na konto bankowe dostarczone przez mResell. Koszty wysyłki i manipulacyjne koszty za laptopa wynoszą 170 zł i 120 zł za urządzenie przenośne. Koszty zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT. Jeśli koszty wysyłki i koszty manipulacyjne nie zostaną w pełni opłacone w ciągu dwóch (2) miesięcy, własność produktu przechodzi na mResell.

6. Przyjęcie i obowiązywanie niniejszych Warunków

Niniejsze Warunki Sprzedaży wchodzą w życie, gdy Sprzedający zaakceptuje je elektronicznie, naciskając specjalny przycisk „Akceptuję” podczas procesu składania zamówienia sprzedaży w sklepie internetowym mResell i gdy mResell zaakceptuje zamówienie sprzedaży Sprzedającego i wyśle do niego e-mail z potwierdzeniem zamówienia.