Ogólne warunki zakupu w sklepie internetowym mResell.pl

Ogólne warunki zakupu

1. Postanowienia Ogólne

Do umowy sprzedaży pomiędzy mResell AB (dalej „mResell”) (NIP:SE556885537201) a jej klientami zastosowanie mają następujące Warunki. mResell zarządza i utrzymuje sklep internetowy mresell.pl. Produkty sprzedawane przez mResell są produktami używanymi, chyba że w opisie produktu podano inaczej.

Niniejsze Warunki zostały zaktualizowane w dniu 06.10.2022 i obowiązują do odwołania. mResell zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w sposób jednostronny i bez konieczności uprzedzenia, jeżeli treść niniejszych warunków nie zmienia w znaczący sposób relacji między stronami. Zmiany niniejszych Warunków wchodzą w życie niezwłocznie.

2. Klienci i Ochrona Danych

mResell sprzedaje towary osobom fizycznym w wieku powyżej 18 lat oraz nieletnim, którzy posiadają pisemną zgodę opiekuna(ów) („Konsumenci”), a także firmom i organizacjom („Przedsiębiorstwa”). Umowa sprzedaży podlega przede wszystkim niniejszym Warunkom. Ponadto, do sprzedaży konsumenckiej i sprzedaży towarów przedsiębiorcom ma zastosowanie ustawa o prawach konsumenta z 2015 r.

Zarówno Konsumenci, jak i Przedsiębiorcy są zobowiązani do udzielenia informacji wymaganych przez mResell przy składaniu zamówienia sprzedaży. W przypadku konsumentów informacje te obejmują co najmniej nazwę, adres, numer telefonu i adres e-mail. W przypadku Przedsiębiorstw wymagane informacje obejmują imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail osoby kontaktowej w Przedsiębiorstwie, jak również numer firmy, adres wysyłki, numer telefonu (numery telefonów) oraz w razie potrzeby adres na jaki ma zostać wystawiona faktura / rachunek.

Informacje dotyczące zbierania i przetwarzania informacji o klientach można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

3. Produkty i ustalanie cen

W zależności od tego, czy pierwotnym właścicielem produktu było przedsiębiorstwo, czy osoba fizyczna, produkty podlegają opodatkowaniu albo w ramach zwykłej procedury VAT, albo w ramach procedury marży podatkowej mającej zastosowanie do produktów używanych. Obowiązujący podatek jest zgłaszany oddzielnie dla każdego produktu. mResell zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, jeśli wystąpił wyraźny błąd w ustalaniu ceny produktu.

Produkty sprzedawane przez mResell są zawsze sprzedawane w stanie „tak jak jest”. mResell stosuje czterostopniową klasyfikację jakościową produktów: Nieotwarty, W bardzo dobrym stanie, W dobrym stanie oraz Z wadami kosmetycznymi. Wady i kwestie brane pod uwagę przy klasyfikacji produktu są opisane na stronie danego produktu. mResell może odnawiać produkty przy użyciu części zamiennych innych niż certyfikowane przez Apple. mResell nie ponosi odpowiedzialności za błędy w specyfikacjach technicznych produktu i zachowuje prawo do zmiany tych specyfikacji bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

Produkty są dostarczane do klienta jako gotowe do użycia, z zainstalowanym systemem operacyjnym. Jeśli produkt zawiera dane od poprzedniego właściciela w wyniku niepoprawnego usunięcia danych, klient jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Produktu i niezwłocznego dostarczenia go z powrotem do mResell lub do serwisu Apple określonego w sekcji 5.1 w celu zapewnienia prawidłowego usunięcia danych.

Produkt nie powinien być dostarczany z Systemem Operacyjnym lub dyskami instalacyjnymi iLife, chyba że w opisie produktu zostało to określone inaczej. Akcesoria, które znajdują się w opakowaniu produktu, są wymienione na stronie produktu. Ładowarki do laptopów mogą być dostarczane z zasilaczem sieciowym (DuckHead) lub przedłużaczem sieciowym.

4. Metody i warunki płatności

Metody i warunki płatności są regulowane przez Adyen Payments, Braintree Payments.

Po wyborze metody płatności płatność jest dalej przetwarzana w systemach wybranego dostawcy usług. Płatność jest natychmiast rejestrowana jako zrealizowana po powrocie klienta do sklepu internetowego mResell. Płatność jest wpłacana na konto bankowe zarządzane przez Braintree Payments, skąd jest bezpiecznie i szybko przekazywana do mResell.

4.1 Płatność kartą kredytową

Klient może płacić za zamówienia w sklepie internetowym za pomocą kart: Visa, Visa Debit, Visa Electron, MasterCard i Debit MasterCard. mResell nie ma dostępu do informacji z karty, ponieważ informacje o płatności nie są zapisywane w naszych systemach. Nasz sklep internetowy korzysta z międzynarodowych usług uwierzytelniania Verified by Visa i MasterCard SecureCode.

mResell działa zarówno jako sprzedawca produktów i usług, jak i dostawca produktów dla klienta. mResell zajmuje się wszystkimi ustawowymi i samodzielnie określonymi zobowiązaniami związanymi ze sprzedażą towarów i usług. W przypadku płatności kartą, umowa zawierana jest pomiędzy klientem a Adyen N.V. NL817154243B01. Adyen N.V. jest odpowiedzialny za zobowiązania związane z płatnościami kartowymi i zawiadomieniami o wadach. Punkt, który przesyła płatność kartą bezpośrednio do mResell, jest odbiorcą płatności na wyciągu z karty kredytowej.

5. Metody i warunki dostawy

5.1 Metody dostawy

mResell korzysta z usług dostawy firmy DHL. Dostawa paczki do domu przez DHL jest łatwym rozwiązaniem do odbioru przesyłki. DHL będzie realizować dostawy do klienta w dni robocze. mResell nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w usługach DHL.

5.2 Wspólne warunki dostawy

Koszty wysyłki i koszty manipulacyjne różnią się w zależności od sposobu dostawy i są wyświetlane podczas procesu zamawiania. Potwierdzenie zamówienia zostanie automatycznie wysłane na adres e-mail podany przez klienta po złożeniu zamówienia. Średni czas realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni robocze po zarejestrowaniu zamówienia w systemach mResell. Dostawa zamówienia trwa około 1-3 dni roboczych.

mResell nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie z powodu okoliczności pozostających poza kontrolą mResell. W przypadku zwrotu dostawy do mResell z powodu niedoręczenia, mResell ma prawo do obciążenia kosztami lub pierwotnym sposobem dostawy z powodu ponownej wysyłki. Jeśli opłata za ponowną wysyłkę pozostaje niezapłacona przez jeden (1) miesiąc, własność produktów zawartych w zamówieniu przechodzi na mResell. Jeśli klient zauważy, że opakowanie jest uszkodzone, klient jest zobowiązany do pisemnego i bez zbędnej zwłoki poinformowania mResell o takim uszkodzeniu drogą mailową.

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia dostawy w obecności kuriera lub w trakcie odbioru produktu z punktu serwisowego. Jeśli klient zauważy, że paczka lub jej zawartość jest uszkodzona, klient może odrzucić dostawę. Kurier podpisuje protokół szkody i oddaje klientowi kopie do zachowania. Klient jest zobowiązany do poinformowania mResell o szkodzie za pośrednictwem poczty elektronicznej bez zbędnej zwłoki, w mailu załączyć należy

– Numer zakupu
– skan protokołu szkody
– Zdjęcia opakowania zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz, a także uszkodzonego urządzenia

Jeśli klient poda mResell nieprawidłowy adres wysyłki i urządzenie zostało wysłane pod ten adres, to klient jest odpowiedzialny za zorganizowanie ponownej dostawy. mResell nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia utracone, uszkodzone lub opóźnione z powodu nieprawidłowych danych wysyłkowych przekazanych przez klienta.

6. Zasady dotyczące zwrotów

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni zgodnie z ustawą o prawach konsumenta 2015. Prawo do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w momencie fizycznego otrzymania produktu przez klienta. Jeśli klient chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi poinformować o tym mResell za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po otrzymaniu e-maila mResell informuje klienta o sposobie zwrotu produktu. Produkty należy zwrócić pocztą na adres mResell pod adresem 

mResell Service AB
Rörstrandsgatan 39B
113 41 Stockholm
Szwecja (Sweden)

Produkt musi zostać zwrócony w ciągu 14 dni roboczych od daty powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Klient musi ponieść koszty przesyłki związane ze zwrotem w ciągu 14 dni roboczych od daty powiadomienia o odstąpieniu od umowy.

Zwracane produkty muszą być w stanie pierwotnym, tzn. nieużywane. Jeśli produkt był używany przez klienta, mResell obciąża klienta kosztami instalacji. Koszty instalacji wynoszą 200 zł (w tym 23 % VAT) dla laptopów i 100 zł (w tym 23 % VAT) dla urządzeń przenośnych. Ponadto klient jest odpowiedzialny za ewentualne odstępstwa w stanie produktu, jak również za ewentualne obniżenie jego wartości. Akcesoria, takie jak karty SIM, futerały lub folie ochronne dostarczone wraz z urządzeniem, powinny zostać zutylizowane a ich koszt zakupu nie zostanie zwrócony . Funkcja Find My iPhone (FMI) urządzeń mobilnych musi być wyłączona przed zwróceniem urządzenia. Zwracany produkt musi być zapakowany w taki sam sposób, w jaki był w momencie dostawy, a do opakowania nie mogą być dołączone listy przewozowe, ani inne naklejki. W przypadku zwrotu szklanego produktu, ze względu na jego opakowanie, klient ponosi odpowiedzialność za koszty dostawy.

Prawo odstąpienia od umowy jest ograniczone w sytuacjach, w których produkt został zamówiony z zmodernizowanymi komponentami, takimi jak pamięć lub pamięć wewnętrzna. Ograniczenie obejmuje również oddzielne produkty instalacyjne, takie jak instalacja oprogramowania. Spadek wartości komponentów zostanie odjęty od zwróconej kwoty.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy Przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa mogą negocjować zwrot produktów na zasadzie indywidualnych przypadków. mResell zachowuje prawo do odmowy zwrotu.

7. Odpowiedzialność za wady

mResell zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 2015 r. ponosi ustawową odpowiedzialność za wady. Ponadto mResell oferuje gwarancję na swoje produkty na następujących warunkach:

7.1 Informacje ogólne

mResell oferuje dwunastomiesięczną gwarancję na swoje produkty. Klient ma również możliwość wykupienia dodatkowego rocznego ubezpieczenia. Produkt zostanie naprawiony poprzez naprawę wady (wad). Warunki te wyraźnie wymieniają te urządzenia lub części, dla których nie ma ubezpieczenia.

7.2 Okres gwarancji

Okres gwarancji, w zależności od produktu, będzie ważny przez co najmniej dwanaście miesięcy od daty zakupu. Okres gwarancji jest podany w opisie produktu w sklepie internetowym.

7.3 Przedmiotowy zakres gwarancji

 • Wszystkie sprawy serwisowe zostaną rozpoczęte w ciągu 5 dni roboczych od ich otrzymania. Zakończenie diagnostyki urządzenia może zająć do 10 dni roboczych.
 • Bezpłatna diagnostyka: Bezpłatna diagnostyka, nawet jeśli Serwis mResell nie jest odpowiedzialny za naprawę usterki zgodnie z warunkami gwarancji lub ustawowej odpowiedzialności za wady
 • Urządzenie zastępcze: Jeśli urządzenie wymaga więcej niż dwukrotnego serwisu w okresie gwarancyjnym, klient ma prawo do otrzymania podobnego urządzenia zastępczego.

mResell nie ponosi odpowiedzialności za wadę, jeśli zostanie udowodnione, że wada wynika z zachowania klienta. Uszkodzenie może być wynikiem wypadku, obchodzenia się z urządzeniem w sposób niezgodny z instrukcją obsługi lub w inny sposób nieprawidłowy lub wynikający z niedbałej obsługi urządzenia. Jeśli klient odeśle urządzenie lub akcesorium w ramach reklamacji gwarancyjnej lub za pośrednictwem pocztą, musi ponieść koszty wysyłki.

7.4 Ograniczenia gwarancji

 • Gwarancja nie obejmuje baterii laptopa lub urządzenia przenośnego
 • Gwarancja nie obejmuje zasilaczy kart RAID
 • Gwarancja nie obejmuje wentylatorów komputerowych
 • Gwarancja nie obejmuje ekranów komputerowych
 • Gwarancja nie obejmuje problemów związanych z oprogramowaniem
 • Gwarancja nie obejmuje usuwania złośliwego oprogramowania lub wirusów
 • Gwarancja nie jest ważna, jeśli urządzenie jest podłączone do nieuziemionego gniazdka elektrycznego
 • Fizyczne otwarcie urządzenia wbrew wskazówkom producenta lub uszkodzenie przewodów zasilających powoduje unieważnienie gwarancji
 • Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli produkt zostanie uszkodzony podczas transportu z powodu zaniedbania klienta. Opakowanie musi być nienaruszone i musi mieć odpowiedni materiał wyścielający
 • Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku stwierdzenia zalania płynami wewnątrz uszkodzenia
 • Gwarancja traci ważność w przypadku usunięcia numeru seryjnego produktu lub gdy stanie się on nieczytelny
 • Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód pośrednich lub strat ekonomicznych, które zostały poniesione w związku z uszkodzeniem produktu. Na przykład w przypadku zniszczenia dysku twardego, mResell nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone dane

7.5 Błędy i wady

Klient jest zobowiązany do zgłoszenia wady przy odbiorze produktu lub jak najszybciej po stwierdzeniu wady. Zgłoszenie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres contact@mresell.co.uk. Po zgłoszeniu wady i otrzymaniu instrukcji, wadliwy produkt zostanie bez zbędnej zwłoki wysłany pocztą do mResell Polska Sp. z.o.o. Klient jest odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych swoich danych, a w przypadku urządzeń mobilnych, za wyłączenie funkcji Find my iPhone (FMI) przed dostarczeniem produktu do mResell. Produkt powinien być dostarczany bez żadnych dodatkowych akcesoriów, takich jak pokrowce ochronne lub karty SIM. Zwracany produkt musi być zapakowany w taki sam sposób, w jaki był w momencie jego otrzymania przez klienta. W przypadku zwrotu szklanego urządzenia, ze względu na jego opakowanie, klient ponosi odpowiedzialność za koszty dostawy.

Do dołączenia do produktu w przypadku dostarczenia do serwisu:

 • Kopia potwierdzenia zamówienia / pokwitowania
 • Dane kontaktowe klienta (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail)
 • Opis wady
 • Wszystkie akcesoria i urządzenia peryferyjne dołączone do urządzenia

7.6 Naprawa błędu

Produkt zostanie naprawiony poprzez naprawę usterki (usterek). Jeśli wymagane części zamienne będą niedostępne lub będą odbiegały wartością w stosunku do aktualnej wartości produktu, wadliwy produkt zostanie wymieniony na podobny produkt. Gwarancja na części zamienne wykorzystane podczas serwisu wynosi trzy miesiące od daty serwisu. Gwarancja na urządzenie zastępcze lub na oryginalne zamówienie wynosi trzy miesiące, jeśli oryginalna gwarancja nadal jest ważna przez okres dłuższy niż trzy miesiące od daty wymiany. Zdiagnozowana wada zostanie jak najszybciej usunięta. W normalnym przypadku serwis gwarancyjny potrwa około 10 dni roboczych od daty otrzymania urządzenia. Z uzasadnionych przyczyn usługa może trwać dłużej . Przy szacowaniu rozsądnego czasu serwisu lub wymiany uwzględnione zostaną właściwości produktu, dostęp do części zamiennych oraz jakość usterki.

7.7 Obniżka ceny i anulowanie zakupu

Jeżeli naprawa wady lub wymiana produktu nie jest możliwa, można zastosować obniżkę ceny lub odstąpienie od umowy, chyba że wada jest nieznaczna.

W przypadku odstąpienia od umowy, zwracana cena może zostać obniżona o kwotę odpowiadającą korzyściom, jakie klient odniósł z produktu w czasie, gdy produkt nadawał się do użytku i przed stwierdzeniem wady.

8. Składanie reklamacji z tytułu wad

Klient jest zobowiązany do zgłoszenia usterki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@mresell.pl. Zgłoszenie powinno zostać przesłane bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wady, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z 2015 r.

9. Rozstrzyganie sporów

Spory pomiędzy klientem a Usługodawcą będą rozstrzygane przede wszystkim w drodze negocjacji. Jeżeli spór dotyczący umowy sprzedaży nie może być rozwiązany w drodze negocjacji między stronami, konsument może przekazać sprawę do rozstrzygnięcia przez drogę sądową.

Konsument może również skontaktować się z forum ODR Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/odr), jeżeli spór nie może zostać rozstrzygnięty w drodze negocjacji między stronami. W celu skierowania sprawy do właściwego organu rozstrzygania sporów, konsument musi podać adres e-mail przedsiębiorcy, który znajduje się poniżej.

Jeżeli wyżej wymienione alternatywne mechanizmy rozstrzygania sporów nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd rejonowy w miejscu zamieszkania lub stałego pobytu konsumenta.

Dane do kontaktu:

mResell AB

Rörstrandsgatan 39B
113 41 Stockholm

Email: kontakt@mresell.pl

10. Zmiany

Punkt 5.2

Punkt 6 – 22.10.2020

06.10.2022 Adres zaktualizowany